Tanzimat Edebiyatında Edebi Tenkit

tanzimat döneminde edebi tenkit eleştiri

TANZİMAT EDEBİYATINDA EDEBİ TENKİT (ELEŞTİRİ) Edebiyatımızda Batılı anlamda edebi tenkit, Tanzimat’ın ilanından sonra başlamıştır. Tanzimat’tan önceki edebi tenkide benzer yazılar Doğu edebiyatının sadece yazı tekniğinden söz ederler. Bunlar da çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarının kuralları hakkında bu dillerde daha önceden Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Tiyatro

tanzimat dönemi edebiyatında tiyatro

TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO Anadolu Türkleri arasında tiyatro türünün ne zaman başladığı ve ne gibi örnekler verildiği meselesi, henüz kesin olarak aydınlanmış değildir. Dramatik örnekler arasında en eskisi, Bizans imparatorlarından Aleksiyas’ın kızı Anna Komnini’nin, babasına art olarak yazdığı “Alexiade” adlı kroniktir. Daha Fazla Oku

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

tanzimat edebiyatı

Tanzimat Dönemi Nedir? 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu’ndan yani daha bilinen adıyla Tanzimat Fermanı’ndan sonra 1839-1860 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun kapılarını Batı medeniyetine ardına kadar açtığı ve bu hususta hiçbir kontrol ve gümrük işleminin yapılmadığı bir Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye

tanzimat edebiyatında roman

Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye Roman, Türk edebiyatına ilk defa Tanzimat Dönemi’nde tercüme yoluyla girmiş bir edebi türdür. İlk olarak Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelon’un “Telemak’ın Maceraları” adlı eserini “Telemak” adı ile çevirdi. Böylece Türk okuyucusunu roman ile tanıştırdı. Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Şiir / Tanzimat Döneminde Şiir

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Şiir Edebiyatın iki ayağından biri olarak daima kabul görmüş olan şiir, Tanzimat Dönemi’nde de en çok rağbet görmüş edebi türlerdendir. Eski kültürümüzde şiir nesirden daha önemli olarak görülmüştür. Tanzimat Dönemi’nde bu anlayışa tepki olarak nesir türünde daha Daha Fazla Oku