Servet-i Fünun Şiiri

serveti fünun şiiri

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR Servet-i Fünun şiiri, Hamit’in şekilde yaptığı yeniliği, daha da genişletir. Bu geleneğe bağlı sanatçılar, Fransız şiirlerinden “sone” ve “terzerima” gibi nazım türlerini alırlar. Müstezadı yaygın ölçüde kullanırlar. “Servet-i Fünun şiiri”nde kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkılır. Bu dönemde Daha Fazla Oku

Rıza Tevfik Bölükbaşı Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

rıa tevfik bölükbaşının hayatı, eserleri ve edebi kişiliği

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI (1869-1949) Bu yazımızda “Rıza Tevfik Bölükbaşı”nın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Yazımızı okuyarak “Rıza Tevfik Bölükbaşı kimdir?” sorusunun cevabını bulabilirsiniz. “Rıza Tevfik Bölükbaşı”nın Hayatı 7 Ocak 1869’da Edirne’ye bağlı Cisr-i Mustafapaşa kasabasında dünyaya Daha Fazla Oku

Edebiyat-ı Cedide Dışında Kalan Sanatçılar – Ara Nesil

edebiyatı cedide dışında kalan sanatçılar ara nesil

EDEBİYAT-I CEDİDE DIŞINDA KALAN SANATÇILAR – ARA NESİL Servet-i Fünun döneminde yetişen, eski edebiyat yanlısı olmayan ve Batıya açık bir kısım sanatçılar, Edebiyat-ı Cedide’nin sanat anlayışını benimsemezler. Bu sanatçılar. “Sanat sanat içindir.” ilkesini değil “Sanat toplum içindir.” ilkesini savunurlar; kendi Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Edebi Tenkit

tanzimat döneminde edebi tenkit eleştiri

TANZİMAT EDEBİYATINDA EDEBİ TENKİT (ELEŞTİRİ) Edebiyatımızda Batılı anlamda edebi tenkit, Tanzimat’ın ilanından sonra başlamıştır. Tanzimat’tan önceki edebi tenkide benzer yazılar Doğu edebiyatının sadece yazı tekniğinden söz ederler. Bunlar da çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarının kuralları hakkında bu dillerde daha önceden Daha Fazla Oku