Sami Paşazade Sezai Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

samipaşazade sezai hayatı eserleri edebi kişiliği

SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936) “Samipaşazade Sezai”nin Hayatı  1860 yılında İstanbul’da doğan Samipaşazade Sezai’nin Babası dönemin bürokratlarından Abdurrahman Sami Paşa, annesi de Gürcü asıllı bir cariye olan Dilarayiş Hanım’dır. Sezai, babasının sayesinde bütün eğitimini özel hocalardan aldı. Babası ilim ve edebiyata düşkün Daha Fazla Oku

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

abdülhak hamit tarhan hayatı

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-1937) “Abdülhak Hamit Tarhan”ın Hayatı İstanbul’un semtlerinden Bebek’te doğan Abdülhak Hamit Tarhan’ın babası Tarih ve Tıp bilimlerinde önemli eserler vermiş olan Hayrullah Efendi’di, annesi Münteha Nesibe Hanım’dır. Köklü bir aileden gelen sanatçı, ilk eğitimini özel hocalardan aldı. Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Edebi Tenkit

tanzimat döneminde edebi tenkit eleştiri

TANZİMAT EDEBİYATINDA EDEBİ TENKİT (ELEŞTİRİ) Edebiyatımızda Batılı anlamda edebi tenkit, Tanzimat’ın ilanından sonra başlamıştır. Tanzimat’tan önceki edebi tenkide benzer yazılar Doğu edebiyatının sadece yazı tekniğinden söz ederler. Bunlar da çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarının kuralları hakkında bu dillerde daha önceden Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Tiyatro

tanzimat dönemi edebiyatında tiyatro

TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO Anadolu Türkleri arasında tiyatro türünün ne zaman başladığı ve ne gibi örnekler verildiği meselesi, henüz kesin olarak aydınlanmış değildir. Dramatik örnekler arasında en eskisi, Bizans imparatorlarından Aleksiyas’ın kızı Anna Komnini’nin, babasına art olarak yazdığı “Alexiade” adlı kroniktir. Daha Fazla Oku

Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye

tanzimat edebiyatında roman

Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikaye Roman, Türk edebiyatına ilk defa Tanzimat Dönemi’nde tercüme yoluyla girmiş bir edebi türdür. İlk olarak Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelon’un “Telemak’ın Maceraları” adlı eserini “Telemak” adı ile çevirdi. Böylece Türk okuyucusunu roman ile tanıştırdı. Daha Fazla Oku