Servet-i Fünun Edebiyatında Nesir – Serveti Fünun Nesri

servet-i fünun edebiyatında nesir

Servet-i Fünun Nesri Edebiyat-ı Cedide sanatçılarının Servet-i Fünun lisanı diyebileceğimiz, değişik bir nesir dilleri vardı. Bu nesir, divan edebiyatı dönemindeki bazı nesirciler tarafından kullanılan sanatlı, külfetli, kelime oyunlarıyla bezeli cümle kurmaya benzemez. Ancak Tanzimat’ın sade nesriyle karşılaştırılamayacak kadar süslü, özentili Daha Fazla Oku

Süleyman Nazif Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

suleyman-nazif-hayatı-eserleri-edebi-kisiligi

SÜLEYMAN NAZİF (1869-1927) Bu yazımızda Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından “Süleyman Nazif”in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri incelenmiş olup “Süleyman Nazif kimdir?” sorusuna cevap aranmıştır. “Süleyman Nazif”in Hayatı Diyarbakır’ın eski ve aydın görüşlü ailelerinden birinin çocuğu olarak 1869’da dünyaya gelen Süleyman Daha Fazla Oku

Cenap Şahabettin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

cenap şahabettin hayatı, eserleri, edebi kişiliği, yaşamı, yaşam hikayesi, şiirleri, şairliği

CENAP ŞAHABETTİN (1870-1934) Bu yazımızda Cenap Şahabettin’in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmiş olup, “Cenap Şahabettin kimdir?” sorusuna cevap aranmıştır. “Cenap Şahabettin”in Hayatı Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret’ten sonra Servet-i Fünun edebiyatının ikinci büyük şairidir. 1870’de Manastır’da doğmuştur. Babası Daha Fazla Oku

Tevfik Fikret Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

tevfik fikret hayatı edebi kişiliği ve eserleri

TEVFİK FİKRET (1867-1915) Bu yazımızda Servet-i Fünun edebiyatının kurucu şairi olan “Tevfik Fikret”in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri detaylı bir şekilde incelenmiş olup “Tevfik Fikret kimdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Tevfik Fikret, Türk edebiyatı tarihinde gerek yaşayışı, gerek düşüncesi üzerine en Daha Fazla Oku

Servet-i Fünun Şiiri

serveti fünun şiiri

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR Servet-i Fünun şiiri, Hamit’in şekilde yaptığı yeniliği, daha da genişletir. Bu geleneğe bağlı sanatçılar, Fransız şiirlerinden “sone” ve “terzerima” gibi nazım türlerini alırlar. Müstezadı yaygın ölçüde kullanırlar. “Servet-i Fünun şiiri”nde kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkılır. Bu dönemde Daha Fazla Oku