Tanzimat Edebiyatında Şiir / Tanzimat Döneminde Şiir

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Şiir Edebiyatın iki ayağından biri olarak daima kabul görmüş olan şiir, Tanzimat Dönemi’nde de en çok rağbet görmüş edebi türlerdendir. Eski kültürümüzde şiir nesirden daha önemli olarak görülmüştür. Tanzimat Dönemi’nde bu anlayışa tepki olarak nesir türünde daha Daha Fazla Oku