Geçmişten Günümüze Türkçe Sözlükler

Sözlük nedir? “Sözlük, bir dilin veya dillerin kelime hazinesini, söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren; sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir.” Tanımıyla açıklanabilir. Eski dilde lügat, kamus da denir. Divan-ü Lügati’t- Daha Fazla Oku