Servet-i Fünun Edebiyatında Nesir – Serveti Fünun Nesri

servet-i fünun edebiyatında nesir

Servet-i Fünun Nesri Edebiyat-ı Cedide sanatçılarının Servet-i Fünun lisanı diyebileceğimiz, değişik bir nesir dilleri vardı. Bu nesir, divan edebiyatı dönemindeki bazı nesirciler tarafından kullanılan sanatlı, külfetli, kelime oyunlarıyla bezeli cümle kurmaya benzemez. Ancak Tanzimat’ın sade nesriyle karşılaştırılamayacak kadar süslü, özentili Daha Fazla Oku