Servet-i Fünun Şiiri

serveti fünun şiiri

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR Servet-i Fünun şiiri, Hamit’in şekilde yaptığı yeniliği, daha da genişletir. Bu geleneğe bağlı sanatçılar, Fransız şiirlerinden “sone” ve “terzerima” gibi nazım türlerini alırlar. Müstezadı yaygın ölçüde kullanırlar. “Servet-i Fünun şiiri”nde kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkılır. Bu dönemde Daha Fazla Oku