Ahmet Cemil: Mai hayaller ve siyah gerçekler!

Ahmet Cemil Karakterinin Mai ve Siyah Sembolleri Üzerinden Değerlendirilmesi “Mai”, Ahmet Cemil’in gerçekle bağdaşmayan hulyalarını ve umutlarını, hayatın gülen yüzünü; “siyah” ise hayatın acı gerçeklerini,  maddî tarafını, hayal kırıklıklarını temsil eder. Mai Sembolü : Ahmet Cemil; şöhret bulmak, herkesçe tanınmak, Daha Fazla Oku

Ahmet Cemil ile Serveti Fünun Sanatçıları Arasındaki Benzerlikler

Mai ve Siyah Karakteri Ahmet Cemil ile Serveti Fünun Sanatçıları Arasındaki Benzerlikler Ahmet Cemil karamsar, içe kapanık, hayalperest ve kırılgan bir kişiliğe sahiptir. Servet-i Fünun sanatçıları da genel olarak böyle bir kişiliğe sahiptirler. İstibdat döneminde basın üzerindeki büyük sansür sanatçıları Daha Fazla Oku