Ahmet Cemil: Mai hayaller ve siyah gerçekler!

Ahmet Cemil Karakterinin Mai ve Siyah Sembolleri Üzerinden Değerlendirilmesi “Mai”, Ahmet Cemil’in gerçekle bağdaşmayan hulyalarını ve umutlarını, hayatın gülen yüzünü; “siyah” ise hayatın acı gerçeklerini,  maddî tarafını, hayal kırıklıklarını temsil eder. Mai Sembolü : Ahmet Cemil; şöhret bulmak, herkesçe tanınmak, Daha Fazla Oku