Ahmet Cemil ile Serveti Fünun Sanatçıları Arasındaki Benzerlikler

Mai ve Siyah Karakteri Ahmet Cemil ile Serveti Fünun Sanatçıları Arasındaki Benzerlikler Ahmet Cemil karamsar, içe kapanık, hayalperest ve kırılgan bir kişiliğe sahiptir. Servet-i Fünun sanatçıları da genel olarak böyle bir kişiliğe sahiptirler. İstibdat döneminde basın üzerindeki büyük sansür sanatçıları Daha Fazla Oku