16. Yüzyıl Divan Edebiyatı- Nazım ve Nesir

16 yüzyıl divan edebiyatı

16. Yüzyıl Divan Edebiyatı. XVI. yüzyıl, Osmanlı Devletinin her alanda yükselişe geçtiği bir dönemdir. Bu asırda devlet, güçlü padişahların idaresinde büyüme ve gelişmesini sürdürerek büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun başında şu padişahlar bulunuyordu: II. Bayezîd (1480 Daha Fazla Oku