Sait Faik Abasıyanık’ın Hikayeciliği ve Türk Hikayeciliğindeki Yeri

sait faik abasıyanıkın hikayeciliği ea

Sait Faik Abasıyanık Hikayeciliği Sait Faik Abasıyanık’ın hikayeciliği Türk edebiyatının en önemli hikayecilik konularından biridir. Türk Edebiyatı’nda batılı anlamda hikâye, diğer edebi türlere kıyasla daha geç benimsenmiştir. Bunda hikâyeyi basit kabul edenlerin yanında, türün bizdeki ilk örneklerinin, özellikle halk hikâyesi Daha Fazla Oku