12. Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Sınavı (Klasik)-1

12. SINIF SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

SERENAD
Yeşil pencerenden bir gül at bana,
Işıklarla dolsun kalbimin içi.
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.

1.Yukarıda verilen “Serenad” şiiri hangi şiir anlayışına göre oluşturulmuştur? Bu şiir anlayışının 2 özelliğini yazınız. Bu anlayışta eser oluşturan 2 şairimizi yazınız.  (2+4+4 p)

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 p)                                                ♦Türk dilinin bilinen ilk sözlüğü ……………………………….  Türkçenin, Arap dili karşısında zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı ……………………………………… adlı eseridir.
♦Hikâye, roman gibi edebî türlerde kahramanların ruhsal çözümlemesi yapılırken ………………… ve ……………. bilimlerinden yararlanılır.
♦ Ahmet Vefik Paşa …………………………… adlı sözlüğü yazmıştır.
♦ Edebiyatımızda durum- kesit öyküsünün en önemli temsilcileri ……………………………… ve ………………………………. adlı yazarlardır.
♦Hastalar ve Işıklar, Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme gibi öykülerin yazarı olan ……………………………… hikayelerinde ana eksen olarak bireyi ele alır.
♦Adalet Ağaoğlu, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Yusuf Atılgan , Füruzan gibi yazarlar …………………………………… anlayışla hikayeler yazarken Mustafa Kutlu, Semiha Ayverdi, Rasim Özdenören gibi yazarlar ………………………………… yansıtan hikayeler kaleme alır.

3.Aşağıda verilen eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (10 p)
Ya Tahammül Ya Sefer ⇒
Gül Yetiştiren Adam     ⇒
Fikrimin İnce Gülü        ⇒
Gecenin Öteki Yüzü     ⇒
Buzul Çağının Virüsü   ⇒

Ne oluyor? Hala sayıklıyor muyum, yoksa bütün bu olanlar gerçek mi? Galiba gerçek… Evet, hatırladım: Kaçmam gerek! Hemen, hemen kaçmam gerek! İyi ama nereye? Elbiselerim nerede? Ayakkabılarım da yok! Kaldırmışlar! Saklamışlar! Anlıyorum! Ama paltom işte şurada, görmemişler! Çok şükür paralar da masanın üzerinde! İşte senet de burada! Paraları alıp giderim, başka bir daire tutarım kendime, beni bulamazlar! İyi ama ya adres bürosu? Bulurlar! Razumihin bulur! En iyisi tümden gitmek… Uzaklara… Amerika’ya… Senedi de almalı… Orada işime yarayabilir. Başka ne alsam acaba? Hasta olduğumu sanıyorlar benim! Kalkıp yürüyebildiğimden haberleri yok ! Hah hah ha ! Her şeyi bildiklerini gözlerinden anladım! Yalnız şu merdivenlerden nasıl ineceğim? Ya aşağıya bir gözcü, bir polis diktilerse!
4. Suç ve Ceza romanından alınan yukarıdaki parçanın anlatıcısı ve anlatım tekniğini yazınız. (10 p)                    a) Anlatım tekniği :
b) Anlatıcı :

5.Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimeleri bulunuz, bulduğunuz kelimelerin altını çiziniz. (10 p)
Bu konuşma onun yüreğine büs bütün dert ekmişdi. Yüreğinin orta yerine taş gibi ağır birşey oturdu. Gözlerini ta uzaklara dağların tepelerine dikti. Bu dağların ardına inmeğe hazırlanan Güneş, uçuşan tarla kuşlarının kanatlarını allı penbeli renglere boyuyordu. Gözlerini gök yüzünün sonsuzluğuna dikince gönülü ferahladı. Tulumunun cebinden çıkardığı eski bir gazeteye daldı. Kendini bu düşüncelerin elinden kurtarmak için gazeteden bir kaç yazı okudu.

6.Aşağıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10p)
Haylaz (   ) dedi içinden (  ) Ben, onlar için saçımı süpürge ettim (  ) onlar bunun kıymetini hiç bilmiyor (  )  Yazıklar olsun size (    )  

Bu tür hikâyeler 750 kelimeden az olan hikâyelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikâyeler de vardır. Hacminden dolayı hikâyenin unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez, şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikâye kurgulanır.
7.Bu parçada sözü edilen hikâye türü nedir? Edebiyatımızda bu türe örnek veren 2 yazarımızı yazınız. (10 p)

8. Aşağıda altı çizgili sözcüklerin cümlede hangi anlamıyla  ( temel, mecaz, terim, yan anlam) kullanıldığını parantez içine yazınız. (10 p)
♦Yahya Kemal Beyatlı bir şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır (……………………………)
♦Ben şiiri kağıda dökmeden önce kafama yazarım.                                       (……………………………)
♦Karadenizli olduğu dilinden anlaşılıyordu.                                                   (……………………………)
♦Bahçedeki odunları yukarı taşıdılar.                                                             (…………………………….)
♦Dağın eteğinde kamp kurduk.                                                                     (…………………………….)

Öncülüğünü …………………………… ve …………………………. yaptığı saf şiir anlayışının oluşmasında ……………… akımının etkisi vardır.
9. Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (2+2+1 p)

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpâre, geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında.
10. Bu dörtlükte hangi bilgi alanı ya da bilim dalının etkisi ağır basmaktadır? (5p)

 

11.Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.  (10p)
(    ) Berlin’in Nar Çiçeği, Adalet Ağaoğlu’na ait bir eserdir.
(    ) Teknoloji, genel ağ, sosyal medya, toplumsal değişim gibi unsurlar konuşma dilini etkiler fakat yazı dilini etkilemez.
(    ) Mukaddimetü’l-Edep, Zemahşeri tarafından yazılmıştır.
(    ) Muhakemetü’l Lugateyn, Türkçe ve Arapçanın karşılaştırılmasına dayanan bir sözlüktür.
(    ) Bilinç akışı tekniğinde, karakterin zihninden akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ yoktur.